Αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας

Προσδιορισμός και ταυτοποίηση ειδών αρθροπόδων (κουνούπια, μύγες, ψύλλοι κλπ) που άμεσα ή έμμεσα βλάπτουν τον άνθρωπο.

Τελευταία ενημέρωση: 13/3/2023