Χρέωση Δειγμάτων


Χρέωση Δειγμάτων για τα εργαστήρια ΥΠΟΛΕΙΜMΑΤΩΝ , ΧΗΜΙΚΟΥ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χρέωση Δειγμάτων για τα εργαστήρια Νηματωδολογίας, Ακαραλογιάς και Γεωργικής Ζωολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης και Μη Παρασιτικών Ασθενείων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ MEMONΩΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ , ΧΗΜΙΚΟΥ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ


Πληροφοριακά Δελτία

Οδηγίες για δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 24/5/2017