Χρέωση Δειγμάτων


Χρέωση Δειγμάτων για τα εργαστήρια ΥΠΟΛΕΙΜMΑΤΩΝ , ΧΗΜΙΚΟΥ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χρέωση Δειγμάτων για τα εργαστήρια Νηματωδολογίας, Ακαραλογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης και Μη Παρασιτικών Ασθενειών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ MEMONΩΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ , ΧΗΜΙΚΟΥ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ,ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ , ΝΗΜΑΤΩΔΟΛΟΓΙΑΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ,ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΜΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

  • Πληροφοριακά Δελτία

    Οδηγίες για δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων

    Τελευταία ενημέρωση: 20/10/2017