Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΥπΑΤΤ γίνονται:

  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2000/29/EC)
  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενου και εγχώρια παραγόμενου πατατοσπόρου και πατάτας φαγητού για βακτήρια καραντίνας (Οδηγία 2006/56/EC, 2006/63/EC)

Τελευταία ενημέρωση: 23/9/2022