Τμήμα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Τμήμα πραγματοποιείται έρευνα επί της μορφολογίας, μορφομετρίας, συστηματικής, φυλογενέσεως, βιοποικιλότητας, ζωογεωγραφίας, χωροχρονικής κατανομής, βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς διαφόρων ζωικών οργανισμών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών σκωλήκων) οικονομικής σημασίας. Το Τμήμα συμβάλλει στην φυτοπροστασία με τον έλεγχο των επιζήμιων ζωικών οργανισμών εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους αντιμετωπίσεώς τους (φυσική, βιολογική, βιοτεχνική, χημική και συνδυασμοί τους) και με την έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
Διατηρούνται εκτροφές μεγάλου αριθμού ειδών εντόμων, ακάρεων και νηματωδών σκωλήκων προς πειραματισμό. Σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος είναι η υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Τμήματος δημοσιεύονται σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και παρουσιάζονται σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.


  

Προϊστάμενος Τμήματος Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας: Δρ Παναγιώτης Γ. Μυλωνάς, Ερευνητής A΄
___________________________
Δρ Δέσποινα E. Καπανταϊδάκη, MSc, Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Δρ Σπύρος Αντωνάτος, Γεωπόνος
Δρ Βασιλική Ευαγγέλου, Γεωπόνος
Δρ Ιωάννα Λύτρα, MSc, Γεωπόνος
Δρ Αικατερίνη Ψωμά, MSc, Χημικός
Αντιγόνη Ακρίβου, MSc, Γεωπόνος
Ηρώ Γεωργοπούλου, MSc, Γεωπόνος
Δημήτριος Κωτούζας, MSc, Τεχνολόγος Γεωπονίας
Άννα Χρονοπούλου, MSc, Τεχνολόγος Γεωπονίας
Χριστίνη Σασλή, Διοικητικός

Στο Τμήμα υπάγονται τα Εργαστήρια:

Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας,
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης,
Εργαστήριο Ακαρολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας,
Εργαστήριο Νηματωδολογίας

Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2020