Διοικητικές Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αντωνία Ρωμαντζά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Χριστίνα Λούκουτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ειρήνη Βαλλιάνου
Θέτις Μαργαρίτη

Σοφία Λελοβίτη, MSc
Ανδρονίκη Φαναριώτη, MSc

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2020