Ολοκλήρωση διαδικασιών για την 3η θέση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 574/30.1.2018

Ολοκλήρωση διαδικασιών για την 3η θέση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 574/30.1.2018

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης, ήτοι έως 28 Μαρτίου 2018.

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2023