ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας ή Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτης Δημοσίας Υγείας)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας ή Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτης Δημοσίας Υγείας)

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 1/6/2023